เมนู

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคุณ

Rental Yield คืออะไร "ทำไมนักลงทุนควรรู้"

Rental Yield

Rental Yield คืออะไร ทำไมนักลงทุนถึงควรรู้ !

Rental Yield หรือการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า ทำได้ 3 วิธี
ซึ่งแต่ละวิธีจะมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปตามองค์ประกอบที่นำมาคำนวณหาผลตอบแทนการปล่อยเช่า

1. Gross Rental Yield คือ อัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าเบื้องต้น
การคำนวณโดยสูตรดังนี้

(ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดปี ÷ ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมา) x 100

2. Net Rental Yield คือ อัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าสุทธิ
การคำนวณโดยสูตรดังนี้

(ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีสุทธิ* ÷ ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมา) x 100

*ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดทั้งปีสุทธิ = ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดปี – ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี

3. Cash on Cash Rental Yield คือ อัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าจากเงินสดในรอบปี
การคำนวณโดยสูตรดังนี้

{ (ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีสุทธิ* – เงินผ่อนสินเชื่อบ้านทั้งปี) ÷ (เงินจอง + เงินดาวน์ + ค่าตกแต่ง) } x 100

*ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีสุทธิ = ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับตลอดทั้งปี – ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี
.
ส่วนใหญ่การลงทุนอสังหาจะลงทุนต้องมีอัตราผลตอบแทน Yield อยู่ที่ 6-8% หรือควรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 2% เพื่อให้ไม่เป็นภาระในอนาคต
.
แต่นักลงทุนอสังหาจะมองโอกาสผลตอบแทน ตั้งแต่ 8 % ขึ้นไป เนื่องจากไม่ต้องลงทุนมากนัก แต่ได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งโครงการที่มีผลตอบแทนสูงมักจะเป็นโครงการ ทำเลทอง ในเมือง และการขายห้องชุดการแข่งขันค่อนข้างสูง

ร่วมลงทุนอสังหากับซี.พี.แลนด์ ดูโครงการเพิ่มเติม คลิก > https://bit.ly/3ldX2It

#cplandproperty #cpland #ลงทุุนอสังหาริมทรัพย์ #Rentalyield