C.P. LAND PUBLIC CO., LTD.

ซี.พี. แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (CP LAND Property) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาโครงการบ้านและที่อยู่อาศัยในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมพื้นที่สีเขียวในโครงการไปจนถึงชุมชนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิต

เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการบ้านที่พร้อมส่งมอบ “คุณภาพเพื่อทุกชีวิต” หรือ Accessible Communities for Life ให้กับคนทุกกลุ่ม วัย เพศ อาชีพ ได้อยู่อาศัยในโครงการที่ออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า พร้อมพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียว เราใส่ใจทุกกระบวนการด้วยมาตรฐานงานก่อสร้างระดับสากล ตลอดจนวัสดุและการตกแต่ง การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างไปจนถึงการส่งมอบ พร้อมรับประกัน 10 ปี ด้วยองค์ความรู้การจัดการอาคารระดับสากล มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความเชื่อมั่นและใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ

เพราะคุณภาพชีวิตไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในโครงการ เรายังพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นั่นคือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย มีการเชื่อมต่อของวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนทั้งการอยู่อาศัย ทำงาน จับจ่ายใช้สอยในแหล่งอำนวยความสะดวกที่เข้าถึงได้ง่าย ก่อเกิดเป็นสังคมที่ทุกคนมีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดี