เมนู

บทความ

จองคอนโด เที่ยวฟรี ทริปเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน* กับ ซี.พี.แลนด์

จองคอนโด เที่ยวฟรี ทริปเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน* กับ ซี.พี.แลนด์

จองคอนโด เที่ยวฟรี ทริปเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน* กับ ซี.พี.แลนด์

โครงการ เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง

▪️ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
-ระบบความปลอดภัยขั้นสูง
-ฟิตเนส
-สระว่ายน้ำระบบเกลือ
-ที่จอดรถเพียงพอทุกยูนิต ลิฟต์โดยสาร
-ล็อบบี้รับรองแขกผู้มาเยือน
▪️ ทำเลที่ตั้งโครงการ
-ใกล้ถนนสุขุมวิท 3 กิโลเมตร
-ใกล้เทศบาลนครระยอง 5 กิโลเมตร
– ใกล้มาบตาพุด 11 กิโลเมตร
🔸 แผนที่โครงการ Google Map : https://goo.gl/maps/gVVjXyzNgyzbTx9U9

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

1.ราคาเริ่มต้น 2.39 ล้านบาท เป็นราคาหลังหักส่วนลด  90,000 บาทแล้ว ซึ่งมีจำกัดเพียง 1 ยูนิตเท่านั้น  คือ 303

2.โปรโมชั่นจองเลย สามารถเลือกรับได้ ดังนี้

2.1 ทริปทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืนมูลค่า 25,900 บาท (อ้างอิงราคาจากช่วงวันเดินทาง 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 67 จากเว็บไซต์ unithaitrip.com) โดยลูกค้าที่ทำการจอง (กำหนดจองตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.67 ถึง 30 เม.ย.67 และโอนภายใน 31 พ.ค. 67 เท่านั้น

รายละเอียดทริปทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน มูลค่า 25,900 บาท

(อ้างอิงราคาจากช่วงวันเดินทาง 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 67 จากเว็บไซต์ unithaitrip.com)

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN (MU) โดยมี เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 02.30+1 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี้ยงไฮ้โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่ MU 548 *น้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ1 ใบ *มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.40) – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถ แบตเตอรี่) – ศาลาฝานกง – ซูโจว – จัตุรัสหยวนหยง

วันที่สาม ซูโจว – Thames Town – เมืองโบราณเยียเหอ – เซียงไฮ้ – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

วันที่สี่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) + รวมบัตรค่าเข้า

วันที่ห้า ถ่ายรูปหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery – สนามบินซางไฮ้ผู่ตง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU547: 21.25-01.05+1)

21.25 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่ MU 547 01.05+1 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการเดินทาง

 

2.2 ลูกค้าจะมีสิทธิเลือกรับ โปรโมชั่น 1.ฟรีทัวร์จีนเซี้ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืนมูลค่า 25,900 บาท หรือสามารถรับเป็น2.เงินคืน/3.ส่วนลดขายและ/หรือ4.ส่วนลด ณ วัน โอน (โดยสามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

หมายเหตุ : ยูนิตที่มีสิทธิเลือกรับฟรีทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ มีดังนี้

1.A204                                     6.A309                                     11.A411

2.A209                                     7.A310                                     12. A423

 3.A211                                    8.A311                                     13. A510

4 A214                                     9.A409                                     14.A623

5,A222                                     10.A410                                   15.A701

16.A712

รายละเอียดโครงการ เพิ่มเติม คลิก > The courtyard Rayong

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

#CPLAND #CPLANDPROPERTY