เมนู

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคุณ

หนี้เสีย คืออะไร ทำความเข้าใจก่อนลงทุนอสังหาฯ หนี้เสีย คืออะไร ทำความเข้าใจก่อนลงทุนอสังหาฯ

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรประเมินความสามารถด้านการเงินของตนเองให้ถี่ถ้วนก่อนลงทุน โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะส่วนใหญ่มักเป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนในระยะยาว หากขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจทำให้เกิดหนี้เสียได้

หนี้เสีย คืออะไร

หนี้เสีย คืออะไร

Non-Performing Loan (NPL) หรือ หนี้เสีย คือ หนี้ที่ไม่ได้รับการชำระตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และไม่มีการติดต่อไปยังสถาบันทางการเงิน โดยปกติสัญญาในการขอสินเชื่อจะอยู่ที่ 90 วัน 

หนี้เสียส่งผลต่อการกู้เงินไหม

เป็นความจริงที่ว่า หนี้เสียส่งผลกระทบต่อการเงินกู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสถาบันทางการเงินจะส่งข้อมูลไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า เครดิตบูโร ส่งผลให้หากต้องการยื่นขอสินเชื่ออีกครั้ง ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับการอนุมัติ

5 วิธีป้องกันการเกิดหนี้เสีย

5 วิธีป้องกันการเกิดหนี้เสีย

หนี้เสียเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะล้างประวัติให้กลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม การรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่า บทความนี้สรุปมาไว้ให้แล้ว 

1. ประเมินศักยภาพการผ่อนชำระก่อนยื่นกู้

สถาบันทางการเงินจะช่วยวิเคราะห์ยอดผ่อนต่อเดือนที่เหมาะสมให้กับผู้กู้ หน้าที่สำคัญของเราคือสำรวจรายรับ รายจ่ายของตนเอง จากนั้นนำมาวางแผนเพื่อหาแหล่งรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

2. ชำระเงินตามข้อตกลงสม่ำเสมอ

ในสัญญาการขอสินเชื่อจะระบุรายละเอียดในการชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ควรชำระหนี้ให้ตรงวันที่กำหนด เพื่อลดโอกาสไม่ให้เกิดหนี้เสีย

3. จ่ายไม่ไหวรีบเจรจากับสถาบันการเงิน

ไม่ใช่แค่ผู้กู้ที่ไม่อยากเผชิญกับสถานการณ์หนี้เสีย สถาบันทางการเงินก็ไม่อยากเผชิญเช่นกัน เพราะฉะนั้นหากรู้ว่ากำลังจ่ายหนี้ไม่ไหว ให้รีบติดต่อเพื่อนัดเจรจากับสถาบันทางการเงินทันที โดยส่วนใหญ่จะมีนโยบายลดหย่อน หรือปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงของสองฝ่าย

4. ปิดหนี้เสียเดิมให้หมด

ถ้าในประวัติทางการเงินยังมีหนี้เสียเดิมอยู่ ควรรีบปิดหนี้เดิมให้เรียบร้อย จะส่งผลดีต่อการยื่นกู้ในอนาคต เพราะสถาบันทางการเงินเล็งเห็นว่า ผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้เสียให้หมดไป

5. ไม่สร้างหนี้เพิ่ม

เรียกได้ว่าเป็นวิธีป้องกันการเกิดหนี้เสียที่ดีที่สุด แนะนำให้วางแผนทางการเงินให้ดี รายรับต้องครอบคลุมรายจ่าย ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องยื่นกู้ ควรประเมินศักยภาพของตนเองตามความเป็นจริง และยื่นกู้ภายในวงเงินที่คาดการณ์แล้วว่าสามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

สรุปเกี่ยวกับหนี้เสียคืออะไร

การหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ เกิดเป็นหนี้เสียได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อประวัติทางการเงินในระยะยาว หากวันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงิน ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของคอนโด แต่ไม่อยากเผชิญกับเหตุการณ์หนี้เสีย สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ CP LAND ไม่ว่าจะเป็นคอนโด บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว เราพร้อมนำเสนอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ และพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการยื่นกู้