เมนู

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคุณ

โครงการ EEC ระยองคืออะไร ส่งผลกับเศรษฐกิจและภาคอสังหาฯ ยังไงบ้าง

โครงการ EEC ระยองคืออะไร ส่งผลกับเศรษฐกิจและภาคอสังหาฯ ยังไงบ้าง

เชื่อว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC กันอยู่บ้าง ซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่และส่งผลในแง่บวกให้กับเศรษกิจของจังหวัดภายในโครงการทั้ง EEC ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราได้อย่างแน่นอน ซึ่งในบทความนี้ CP LAND ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ EEC มาแนะนำ แล้วโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาพื้นที่ในด้านใดบ้าง? แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและอสังหาฯ จะเป็นไปในทิศทางใด บทความนี้มีคำตอบ

โครงการ EEC คืออะไร?

โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศเริ่มใช้ในปี 2651 ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม บุคลากร การศึกษา ธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

3 จังหวัดในโครงการ EEC มีอะไรบ้าง

สำหรับจังหวัดที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะมีทั้งหมด 3 จังหวัด ดังนี้

  • โครงการ EEC ระยอง เป็นจังหวัดที่จะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการศึกษา ทั้งในเรื่องของการเกษตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
  • โครงการ EEC ชลบุรี ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ในเมืองพัทยาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ
  • โครงการ EEC ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่จะถูกยกระดับให้เป็นเมืองใหม่แห่งการอยู่อาศัย เพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดระยองและชลบุรี

ประโยชน์ของโครงการ EEC

จุดมุ่งหมายหลักของโครงการ EEC คือ การพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดให้พร้อมต่อการเติบโตของเหล่านักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในพื้นที่ ทำให้โครงการ EEC ส่งผลในแง่ดีต่อเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น

1. สร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

การพัฒนาของพื้นที่ภายในโครงการ EEC จะกระตุ้นให้นักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนภายในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานกับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น นอกจากนี้การที่มีนักลงทุนและแรงงานเข้ามามากขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นอีกด้วย

2. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่

เนื่องจาก EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสำหรับธุรกิตและอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง โดย EEC จะให้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่นักลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากในและต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย

3. สร้างการคมนาคมที่ส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

โครงการ EEC จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่โดยคำนึงถึงระบบคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปด้วย โดยจะมีการพัฒนาระบบคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ EEC ดังนี้

  • สนามบินอู่ตะเภา ที่จะถูกพัฒนาให้เป็นสนามพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการขนส่งของสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิเข้าด้วยกัน
  • โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา โดยแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีระยะทางทั้วสิน 220 กม. ทำให้การเดินทางระหว่างจังหวัด รวมถึงการขนส่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด เป็นการเพิ่มความสามารถของท่าเรือ เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือ และสินค้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยมีการสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัย

นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้ว โครงการ EEC ยังมีการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งการคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และนักลงทุน รวมถึงแรงงานที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่

โครงการ EEC มีผลต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ยังไงบ้าง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สภาพเศรษฐกิจที่เติบโตภายในพื้นที่ ส่งผลเป็นอย่างมากกับวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถจำแนกได้หลากหลายด้าน ดังนี้

1. เพิ่มมูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากโครงการ EEC มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยมากขึ้น รวมถึงจำนวนนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการในการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่ดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้มูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ EEC ทั้งระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น

2. ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติมากขึ้น

เพราะพื้นที่ภายในโครงการ EEC เป็นเขคเศรษฐกิจพิเศษที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน ทำให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาลงทุนภายในพื้นที่ ส่งผลให้อัตราการเช่า-ซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย

3. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่

เมื่อพื้นที่ในเขต EEC มีความพร้อมต่อการลงทุน ก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุน แรงงาน และผู้คนเข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

The Courtyard Rayong โครงการบ้านน่าลงทุนในเขต EEC ระยอง

เมื่อได้ทราบแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ EEC กันไปแล้ว เชื่อว่าคงจะมีนักลงทุนหลาย ๆ คนที่อยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ EEC ระยองกันอยู่แน่ ๆ ซึ่งโครงการบนจังหวัดระยองที่ CP LAND นำมาแนะนำในบทความนี้ก็คือ The Courtyard Rayongคอนโดสไตล์ Modern Loft ตั้งอยู่ระหว่างริมฝั่งแม่น้ำและทะเลหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ทั้งวิวทะเลจากหาดแสงจันทร์ และวิวสีเขียวของป่าโกงกาง

คอนโดขนาด 31.06 – 53.68 ตารางเมตร ที่ประกอบไปด้วย แบบ 1 และ 2 ห้องนอน รวมทั้งห้องครัว ครบครันด้วยพื้นที่ส่วนกลางอย่างห้องนั่งเล่น มุมรับประทานอาหาร และระเบียงยาวชมวิวได้ 360 องศา มาพร้อมดีไซน์ห้องที่กว้างขวางและฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นสัดส่วนลงตัวด้วยจำนวนเพียง 137 ยูนิต 7 ชั้น โชว์ความเป็นลอฟต์ด้วยพื้นผิววัสดุ นอกจากนี้ยังเป็นห้องแบบ High Ceiling ที่มีการใช้กระจกใสเข้ามาช่วย ทำให้ห้องดูกว้างขวาง โปร่งสบาย และสว่างยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ครบครันทั้งฟังก์ชั่นและความสวยงาม

นอกจากนี้ยังช้อปสะดวกด้วยห้างสรรพสินค้าอย่าง บิ๊กซีและเซ็นทรัลพลาซ่าระยองที่อยู่ใกล้ ๆ โครงการ ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมาย เช่น สระว่ายน้ำระบบเกลือ ฟิตเนส ฟรี Wi-Fi พร้อมกับการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รองรับทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย

สรุปบทความ

โครงการ EEC ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดให้เติบโตและพร้อมต่อการลงทุนของเหล่านักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทำให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โครงการ EEC ทั้งระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จะสร้างผลดีและเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณในระยะยาว 

และแน่นอนว่า หากคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์น่าลงทุนในเขต EEC ระยอง โครงการ The Courtyard Rayong โดย CP LAND ก็นับว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้