เมนู

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคุณ

สินทรัพย์คืออะไร ต่างกับทรัพย์สินอย่างไร

สินทรัพย์คืออะไร ต่างกับทรัพย์สินอย่างไร

ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้เชิงกว้างในหลายๆ ด้าน เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะมาพูดถึงศัพท์ทางบัญชีและการเงินที่เหล่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่าง ‘สินทรัพย์’ และ ‘ทรัพย์สิน’ ต่างกันอย่างไร?

สินทรัพย์คืออะไร

สินทรัพย์คืออะไร

สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่มีมูลค่าอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือกิจการ นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงสิทธิในการครอบครองทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ส่งผลให้คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

ประเภทของสินทรัพย์

สินทรัพย์แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยทั้งสองประเภทนี้จะมีความแตกต่างอย่างไร ไปติดตามพร้อมกันเลย

1. สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีการครอบครองระยะสั้น สภาพคล่องค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างเช่น เงินสด, เงินฝาก, เงินลงทุนชั่วคราว, เงินให้กู้ระยะสั้น, ลูกหนี้ทางการค้า หรือสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและนำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในระยะยาวนานกว่า 1 ปี เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยากกว่า แต่สามารถประเมินมูลค่าได้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน ยกตัวอย่างเช่น ที่ดิน, อาคาร, เงินลงทุนระยะยาว และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สินทรัพย์ กับ ทรัพย์สิน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

สินทรัพย์ กับ ทรัพย์สิน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

หลังจากทำความรู้จักความหมายของคำว่าสินทรัพย์กันไปแล้ว ก่อนจะไปเจาะลึกหาคำตอบความเหมือนที่ต่างกันระหว่างสองคำศัพท์นี้ เราขออธิบายความหมายของคำว่าทรัพย์สินแบบคร่าวๆ เพื่อให้คนอ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทรัพย์สิน คือ สิ่งที่มีมูลค่าอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลหรือกิจการในขณะนั้น โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสามประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1.) ทรัพย์สินมีตัวตน ยกตัวอย่างเช่น ที่ดิน, บ้าน, รถยนต์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 2.) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า, ระบบซอฟต์แวร์, ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 3.) ทรัพย์สินทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่น เงินสด, เงินฝาก, ตราสารหนี้ หรือการลงทนอื่นๆ

ดังนั้น สินทรัพย์และทรัพย์สินล้วนมีความหมายที่เหมือนกัน ต่างกันตรงที่สินทรัพย์มีความหมายที่กว้างกว่า เพราะยังรวมไปถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย ยกตัวอย่างเช่น ลงทุนซื้อที่ดิน โดยการผ่อนเป็นงวดๆ นับว่าเป็นสินทรัพย์ แต่ยังไม่เป็นทรัพย์สินนั่นเอง

สรุปสินทรัพย์คืออะไร

กล่าวโดยสรุป สินทรัพย์ คือ การครอบครองทรัพย์สินต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ และรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต อันเนื่องจากการกระทำในอดีต เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาคอนโดเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุน สามารถเริ่มต้นลงทุนในรูปแบบสินทรัพย์ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินในอนาคต แนะนำคอนโดหรู บนทำเลใจกลางเมือง พาร์ค คอนโดดรีม กาญจนบุรี หรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ CP LAND แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น คอนโด บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว มาเลือกทำเลที่ใช่ สไตล์การออกแบบที่ชอบ ครบจบทุกการบริการ ที่นี่ที่เดียว.