เมนู

บทความ

มารู้จักความแตกต่างระหว่าง Retention และ Refinance กัน

retention-refinance-ต่างกันอย่างไร

Retention และ Refinance ต่างกันอย่างไร

โดยปกติแล้วผู้กู้ผ่อนบ้าน จะ Refinance เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน เมื่อผ่อนมาแล้ว 3 ปี และยังมีอีกวิธีนึงคือ Retention หรือการขอลดอัตราดอกเบี้ยบ้านกับธนาคารเดิม

ทางซี.พี.แลนด์ได้รวบรวมเป็นตารางดังต่อไปนี้

retention-refinance-ต่างกันอย่างไร

Retention คืออะไร

Retention หรือการขอเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเดิม 

ซึ่งจุดเด่นของ Retention คือเนื่องจากผู้กู้สามารถดำเนินธุรกรรมกับธนคารเดิมได้เลย ดังนั้นจึงไม่ต้องมีภาระในการจัดเตรียมเอกสาร และใช้เวลาทำไม่นานที่สำคัญในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติไม่นานก็ทราบผลเช่นกัน

Refinance คืออะไร

Refinance หรือ ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยผ่อนครบระยะ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยก็จะลอยตัวทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้ย จึงทำให้ผ่อนเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งผู้กู้สามารถทำการรีไฟแนนซ์ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย โดยผ่อนชำระกับธนาคารใหม่ 

ข้อมูลจาก : Ddproperty