เมนู

บทความ

ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้าน เพื่อให้ได้บ้านทำเลศักยภาพ

ในการเลือกซื้อบ้านนั่น จะมีปัจจัยที่ถือเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ต้องพิจารณาจากความต้องการ วัตถุประสงค์ และ ความชื่นชอบส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ รวมทั้งการตรวจสอบให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เรื่องของสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน หมอก ความชื้น และทิศทางลม เพราะเป็น เรื่องที่เกี่ยวพันกับภาวะอารมณ์และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย รวมถึงความสะดวกในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

2. กิจกรรมต่างๆภายในท้องถิ่น เช่น มีสนามกอล์ฟ สนามเทนนิส บ่อตกปลา สระว่ายน้ำ และ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มีผลทำให้ทำเลนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น

3. ใครเป็นผู้อาศัยอยู่ในทำเลนั้น เพื่อนบ้านมีความเกี่ยวพันกับความสุขและความสงบในการอยู่อาศัย เพื่อนบ้านที่ดีและมีคุณภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ทำเลนั้นมีความน่าสนใจ

4. ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ความสะดวกและระยะทางมีความสำคัญ เพราะมีผลกระทบ หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเสียเวลา รวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อมูลค่าของการลงทุน

5. เศรษฐกิจในบริเวณนั้นมีความเข้มแข็งหรือไม่ บริเวณใดก็ตามที่สามารถพัฒนาทำประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่า ทำเลนั้นมักจะมีมูลค่าที่สูงกว่าเสมอ

6. สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภาครัฐ เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ตลาดสด โรงเรียน สวนสาธารณะ และขนส่งมวลชน สถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ถือว่าเป็นทำเลที่มีมูลค่าและน่าสนใจ

7. พื้นที่หรือทำเลมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เพราะทำเลบางที่อาจมีข้อจำกัดในการปลูกสร้าง หรือข้อจำกัดในเรื่องการใช้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นจากหน่วยงานของรัฐ

8. บริการภาคเอกชนมีมากน้อยเพียงใด เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและเกี่ยวพันกับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยเมื่อมีบริการต่างๆเหล่านี้ เช่น ธนาคาร สนามบิน ร้านซักอบรีด สปา ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมรถ ร้านขายของและขายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

9. บริการเพื่อความบันเทิง เช่น มีร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า บริการเพื่อความบันเทิงเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของความสุขในการอยู่อาศัย

10. ทำเลที่ตั้งนั้นยังมีอนาคต หมายถึง ทำเลที่ดีนั้นควรเป็นทำเลที่ยังคงมีความน่าสนใจและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ในอนาคต

สำหรับวิธีเลือกซื้อบ้านให้ได้ทำเลดีหรือทำเลทองที่กล่าวมาทั้งหมด จะพบว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการเลือกทำเล ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 ประเด็น การรับทราบหรือรับรู้ข้อมูลที่ดีเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาบ้านในทำเลที่ดีได้ตามความต้องการ และเหมาะสำหรับการลงทุนมากที่สุดค่ะ