เมนู

บทความ

คนมีบ้านควรรู้ ! "ประกันภัยบ้าน" มีอะไรบ้าง

ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้าง

ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้างมาดูกัน!

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนล้วนมีความเสี่ยงภัยได้เสมอ ดังนั้นเราควรจะทำประกันบ้านไว้ ซึ่งประกันตัวแรกที่มาจากผู้ขายนั่นคือ การประกันโครงสร้างอาคาร เช่น เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา เป็นต้น

ในส่วนของคอนโดจะมี กฏหมายอาคารชุดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบความเสียหายเนื่องจากการชำรุดของต้องโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งจะระบุไว้บนสัญญา นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

นอกเหนือจากประกันโครงสร้างแล้ว ประกันภัยพิบัติและประกันอัคคีภัยก็สำคัญเช่นกัน 

ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้าง

ประกันภัยพิบัติ

คุ้มครองครอบคลุมภัยพิบัติ 3 ประเภท คือ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งจะต้องตรงตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  1. คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง
  2. จำนวนค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่า 5 พันล้านบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยีมผู้เรียกร้อยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
  3. แผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
  4. ลมพายุมีความเร็วตั้งแต่ 120 กม./ชม. ขึ้นไป

ประกันภัยอัคคีภัย

คุ้มครองความเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดแก๊ส ดังนี้

  1. ภัยจากไฟไหม้
  2. ภัยจากฟ้าผ่า
  3. ภัยจากการระเบิกของแก๊ส
  4. ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนจากยานพาหนะของคนอื่น
  5. ภัยจากท่าอากาศยาน
  6. ภัยจากน้ำ เช่น ท่อประปาภายในรั่ว

ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกทำประกันเราควรศึกษาให้รอบคอบ เนื่องด้วยของจำนวนปีที่คุ้มครอง สิ่งของต่างๆ ที่คุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจเสียก่อน