เมนู

บทความ

เลือกบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง

เลือกบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 การมีบ้านเป็นของตัวเอง เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนที่ต้องการความมั่นคงและมีทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของอย่างภูมิใจ แต่บ้านหลังหนี่งมูลค่ามันสูง เราไม่สามารถตัดสินใจซื้อได้ในระยะเวลาอันสั้น สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนที่จะซ้อบ้านก็ต้องสำรวจกำลังทรัพย์ของตัวเองเองก่อนแล้วตั้งงบประมาณว่าบ้านที่เราพอจะเป็นเจ้าของได้นั้นควรราคาเท่าไหร่ดี ทำเลเป็นอย่างไร แบบบ้าน จำนวนสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกบ้านสักหลัง เราควรมีขั้นตอนและหลักการเลือกบ้าน ต้องพิจารณาจาก

1. สำรวจฐานะทางการเงินของตัวเอง ถ้าเรามีเงินสดมากพอจะซื้อบ้านเงินสดก็ย่อมได้ ดีเสียอีกไม่เป็นภาระระยะยาว ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่น้อยคนนักที่จะมีเงินพอซื้อบ้านด้วยเงินสด ดังนั้นการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางออกในการจะได้มาซึ่งบ้านสักหลัง ดังนั้นผู้ที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองจะต้องยอมที่จะเป็นหนี้ระยะยาว เราจึงต้องมีความพร้อมในการชำระหนี้ทุกๆ เดือนเป็นเวลา 20 ปี ควรมีรายได้ที่มั่นคงและมากพอ คิดให้ถี่ถ้วนนะคะ ก่อนที่จะซื้อบ้าน

2. ทำเลที่ตั้ง ตอนนี้บ้านในเมืองแพงมากกว่าชานเมือง บางคนที่คำนึงเรื่องทำเลเป็นหลักอาจจะเลือกอสังหาริมทรัพย์เป็นคอนโดมีเนียมที่มีความสะดวกสบายมากกว่า ส่วนถ้าใครอยากได้บ้านแต่อยู่ในทำเลใจกลางเมือง อาจจะต้องยอมจ่ายเงินที่มากกว่า หรือยอมซื้อเป็นบ้านมืองสองไป แต่ทั้งนี้ก็ต้อองพิจารณาวิถีชีวิตประจำวันมากที่สุดนะคะว่าสะดวกแบบไหน และเลือกให้เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะ

3. จำนวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อขนาดและแบบบ้านที่จะเลือกนะคะ ถ้าอยู่คนเดียวหรือสองคน ข้อจำกัดอาจจะน้อยกว่าบ้านหลังไม่ใหญ่มาก หรืออยู่คอนโดก็สะดวกสบายดี แต่ถ้าอยู่เป็นครอบครัว การอยู่คอนโดหรือทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆ อาจจะไม่ไม่เหมาะนัก ก็ต้องดูเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แออัดเกินไปค่ะ

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่นอกจากตัวบ้าน เช่น ค่าซ่อมแซมต่อเติม ค่าตกแต่งต่างๆ ก่อนจะซื้อบ้านวางแผนให้ดีนะคะ ทางที่ดีควรตั้งงบในการตกแต่งซ่อมแซมภายในไว้ต่างหาก และกันเงินสำรองไว้เลยค่ะ

เมื่อรู้แล้ว ถ้าเรามีความตั้งใจจะซื้อบ้านสักหลัง เราก็เริ่มเตรียมความพร้อม ทำประวัติทางการเงินดีๆ เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อผ่าน แต่ถ้าใครยังไม่พร้อม ก็ค่อยๆ ทำประวัติทางการเงินดีๆ เพื่อเวลาที่พร้อมจริงๆ เพราะการซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่และเราต้องเป็นหนี้ระยะยาว คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ

 

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์