เมนู

บทความ

ซี.พี.แลนด์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตซีพีแลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบ 100 ปี โดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง CPLI เถ้าแก่เล็ก CP Land จิตอาสาในพื้นที่ได้แก่ คอนโดเดอะคอร์ทยาร์ด เขาใหญ่ คอนโดบ้านเขาใหญ่ และโรงแรมฟอร์จูน คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตขาดแคลนโลหิต แทนคำขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วย กระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เจียไต๋, แอลกอฮอล์เจล, ปากกา CPLI,

กิ๊ฟเซ็ท CP LAND Care,น้ำดื่มโรงแรมฟอร์จูนกรุ๊ป และปันปลูกยาฟ้าทะลายโจร

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอ​ปากช่อง​ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 214 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 165 ยูนิต

ข้อดีของการบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี

#CPLAND #CPLANDCARE #CPLandBloodDonation #FortuneHotel

#ซีพีร้อยเรียงความดี #ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตCOVID19

ภาพบรรยากาศ

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตซีพีแลนด์
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตซีพีแลนด์
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตซีพีแลนด์
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตซีพีแลนด์

เลือกดูโครงการ