เมนู

บทความ

ซี.พี.แลนด์ร่วมกับ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายและการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร!

cpland x Icon REM

โครงการที่อยู่อาศัย บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) KICK OFF ระบบ ICON Real Estate Management Platform on Cloud

หรือ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายและการตลาด ที่จะช่วยให้การบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป

cpland x Icon REM
cpland x Icon REM