เมนู

บทความ

คนอยากมีคอนโดควรรู้ "ซื้อคอนโดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง"

ซื้อคอนโดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

" ซื้อคอนโดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง "

ก่อนที่จะซื้ออะไรเราจำเป็นต้องคำนวณค่าจ่ายอย่างครอบคลุม เรื่องของที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน เพื่อที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการจอง การซื้อขายในครั้งแรก และเตรียมคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ในการซื้อคอนโดมิเนียม

ซื้อคอนโดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง-

เงินจอง

เงินจองขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในเรื่องของ โครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น

ค่าประกันอัคคีภัย

ส่วนใหญ่แล้วค่าประกันอัคคีภัยจะเก็บทุกๆ  ปี ค่าเบี้ยประกันจะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ของห้อง

เงินดาวน์

สำหรับการซื้อคอนโด เงินดาวน์ 10-20% ของราคาขาย (ดาวน์เยอะ ผ่อนจ่ายสบาย)

อากรแสตมป์

สำหรับการจดทะเบียนโอน กรมที่ดินจะเก็บค่าอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.5

ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟ

โดยปกติแล้วโครงการจะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้และเรียกเก็บผู้ซื้อในภายหลัง ซึ่งผู้ซื้อต้องตรวจสอบรายละเอียดกับทางโครงการให้ชัดเจน

ซึ่งจะมีค่า ติดตั้งมิเตอร์ ค่าประกันมิเตอร์ ค่าประกันการใช้น้ำ-ไฟฟ้า รวมๆ กันจะอยู่ที่หลักพันจนถึงหลักหมื่น

ค่าจดจำนอง

ตั้งแต่รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน จากปกติ 2% เหลือ 0.01% ของราคาขาย (ซึ่งรัฐออกมาตราลดธรรมเนียมการโอน ถึง 31 ธันวาคม 2565นี้ ) ราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 3 ล้านบาท

ค่าส่วนกลาง

ค่าส่วนกลางจะคิดเป็นตารางเมตรต่อเดือน 

เป้นการรักษาทรัพย์สินพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโด ซึ่งปกติแล้วจะคำนวณตามพื้นที่ต่อตารางเมตรของห้องชุด ถ้าเป็นหมู่บ้านจะคำนวณตามพื้นที่ตารางวาของบ้าน 

ยกตัวอย่างเช่น คอนโด 35 ตารางเมตร ค่าส่วนกลาง 50 บาท/เดือน/ตร.ม. 

ค่าส่วนกลางที่ต้องจ่าย = 50 (ค่าส่วนกลาง) x 35  (ขนาดห้องตารางเมตร)  x 12 (1 ปี) = 21,000 บาทต่อปี

ค่าทำเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอนจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมิน โดยส่วนใหญ่จะแบ่งกันจ่ายคนละครึ่งหรือประมาณ 1% ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ค่าประเมินราคา

เป็นส่วนที่ธนาคารเรียกเก็บเพื่อดูว่ามีการตั้งราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ปกติจะอยู่ที่ 3,000-3,500 บาท ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน บางธนาคารจะมีเรียกเก็บในส่วนนี้ บางธนาคารก็ไม่มี

เงินทำสัญญา

หลังจากการจองประมาณ 7-14 วัน ผู้ขายจะติดต่อให้เราเข้าไปทำสัญญาซื้อขาย โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เราควรอ่านให้ครบถ้วนก่อนชำระเงินทำสัญญา ในส่วนของเงินทำสัญญาก็เช่นเดียวกับเงินจองคือทางโครงการจะกำหนดมาตามมูลค่าของบ้านหรือคอนโดที่เราซื้อ โดยเงินจองและเงินทำสัญญานี้จะรวมอยู่ในเงินดาวน์ของเรา

ข้อมูลจาก : ThemoneycoachTH