เมนู

บทความ

คอนโดเงินเหลือ ซื้อคอนโดแล้วได้เงินก้อน ต่อยอดธุรกิจ

คอนโดเงินเหลือ ซื้อคอนโดแล้วได้เงินก้อน ต่อยอดธุรกิจ

คอนโดเงินเหลือคืออะไร?
คอนโดเงินเหลือ คือคอนโดที่ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อซื้อคอนโดในราคาเกินจริงได้ ทำให้มีเงินส่วนต่างเหลือสำหรับนำไปใช้ตามต้องการนั่นเอง โดยที่เงินส่วนต่างที่ได้มาจากการกู้ธนาคารก็จะเป็นดอกเบี้ยเดียวกับดอกเบี้ยคอนโด สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและคอนโดถูกมาก ประมาณ 3% ต่อปี(ใน 3 ปีแรก) สำหรับคอนโดเงินเหลือแต่สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปีทีเดียว คอนเซ็ปการกู้สินเชื่อบ้านและคอนโดเกินราคาขายจริงจึงเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะใช้กับบ้านและคอนโดมือ 2 แต่ปัจจุบันลามมาถึงบ้านและคอนโดมือหนึ่งนั่นเอง

วิธีคอนโดเงินเหลือ
คอนโดเงินเหลือจะเป็นคอนโดที่เมื่อยื่นกู้สินเชื่อซื้อคอนโดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติเกินกว่าวงเงินที่เราจะต้องจ่ายให้กับโครงการหรือผู้ขาย ทำให้มีเงินเหลือจากส่วนต่างนั้น แล้วผู้ขายหรือโครงการก็จะคืนเงินส่วนต่างให้เราเป็นเงินสด ซึ่งคอนโดเงินเหลือสามารถเป็นได้ทั้งแบบคอนโดมือ 1 และคอนโดมือ 2 ซึ่ง คอนโดเงินเหลือ แบบมือ 1 โครงการทั่วไป สำหรับคอนโดโครงการทั่วไป การปล่อยกู้สินเชื่อซื้อคอนโดของธนาคาร จะยึด 2 อย่างค่ะ คือราคาซื้อขายจริง กับราคาประเมิน หากราคาไหนต่ำกว่า ก็จะปล่อยสินเชื่อที่ราคานั้น หมายความว่าคอนโดเงินเหลือในข้อนี้ จะต้องเป็นคอนโดที่มีราคารประเมินมากกว่าที่ต้องจ่ายให้โครงการ (ราคาประเมิน > ราคาซื้อขายจริง) ส่วนคอนโดเงินเหลือแบบมือ 2 บางธนาคารจะปล่อยที่ราคาประเมิน บางธนาคารก็จะมีการดูประกอบกันระหว่างราคาซื้อขาย กับราประเมินด้วย วิธีการก็จะคล้าย ๆ กับคอนโดมือ 1 ทั่วไป