เมนู

บทความ

เงื่อนไขของบ้านล้านหลังเพิ่มวงเงินเป็น 1.5 ลบ.*

บ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ครม.มีมติขยายวงเงินกู้บ้านจากเดิม 1.2 ลบ.เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.5 ลบ. ในโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 ธอส. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2566 หรือ รอบวงเงินของ ธนาคาร เต็มก่อน เงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างไรมาดูกัน

โครงการบ้านล้านหลัง

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์