CP Land x Lotus พบกับโปรโมชั่นพิเศษ บ้านและคอนโดพร้อมอยู่ จาก ซี.พี.แลนด์ ที่โลตัส 17 สาขา ทั่วประเทศตลอดเดือน มิถุนายน 2565 !

ซี.พี.แลนด์.

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ บ้านและคอนโดพร้อมอยู่ จาก ซี.พี.แลนด์ ที่โลตัส 17 สาขา ทั่วประเทศตลอดเดือน มิถุนายน 2565 พิเศษ! สำหรับสมาชิกมายโลตัสและบัตรเครดิตโลตัสทุกประเภท รับส่วนลดสูงสุด 40,000 บาท *

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ บ้านและคอนโดพร้อมอยู่ จาก ซี.พี.แลนด์ ที่โลตัส 17 สาขาทั่วประเทศ

ตลอดเดือนมิถุนายน 2565

  • พิเศษสำหรับสมาชิกมายโลตัส และบัตรเครดิตโลตัสทุกประเภท รับส่วนลดสูงสุด 40,000 บาท
  • ลงทะเบียนรับของที่ระลึก  
    *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

cpland

เลือกดูโครงการ

ราคาเริ่มต้น 1.50 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.19 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.09 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.10 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.10 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.20 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.10 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.90 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 2.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 3.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท*

ค้นหาโครงการคุณภาพจาก ซี.พี.แลนด์