เมนู

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคุณ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียเท่าไร ใครจ่าย สรุปครบที่นี่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียเท่าไร ใครจ่าย สรุปครบที่นี่

เชื่อว่าผู้มีรายได้ทุกคนย่อมรู้ว่าต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี แต่สำหรับมือใหม่ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจยังไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย เพราะฉะนั้นก่อนเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างอสังหาริมทรัพย์ อย่าลืมเช็กอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องจ่าย โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง CP LAND สรุปครบจบในบทความนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่ผู้ครอบครองต้องชำระในทุกๆ ปี โดยจำนวนภาษีสุทธิที่ต้องชำระ คำนวณจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของมีไว้ในครอบครองทั้งหมด ในเขตกรุงเทพฯ ชำระที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดชำระที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล

4 ประเภทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4 ประเภทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาคำนวณภาษีประจำปี ประกอบไปด้วย 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

 • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีได้รับการยกเว้น
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 50-125 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 125-150 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 150-550 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 550-1,050 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 1,050 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

กรณีนิติบุคคลจะไม่ได้รับการยกเว้นใดๆ โดยมูลค่าเริ่มต้นไม่เกิน 75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%

2. ภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อระบุในทะเบียนบ้าน เสียภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยตามมูลค่าและอัตราภาษีดังนี้

 • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีได้รับการยกเว้น
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่มีชื่อระบุในทะเบียนบ้าน หากมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราภาษีได้รับการยกเว้น

3. ภาษีที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม

 • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

4. ภาษีสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า

 • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%
 • มูลค่าภาษีมากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

ใครเป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คุณสมบัติของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้ 1.) มีชื่อในโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.) ผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของภาครัฐ 3.) ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี 4.) ในกรณีเจ้าของที่ดินกับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละคนกัน ให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประเภทที่ครอบครอง 5.) ในกรณีมีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากกว่า 1 คน ให้รับผิดชอบเสียภาษีร่วมกัน

ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไร

บทลงโทษสำหรับผู้ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 1.) โทษปรับ 10-40% ของภาษีค้างชำระ โดยจะเสียเบี้ยปรับน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับความล่าช้าที่ระบุในหนังสือแจ้งเตือน 2.) ดอกเบี้ยเพิ่มเงิน 1% ของภาษีค้างชำระต่อเดือน 3.) โทษอาญา ในกรณีแจ้งหลักฐานเท็จเพื่อพยายามเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

สรุปเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก จำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ทั้งนี้จะได้นำไปวางแผนการลงทุนและคำนวณอัตราภาษีให้ถูกต้อง สำหรับใครที่กำลังวางแผนอยากลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่า หรือซื้ออยู่เองบนทำเลทองใจกลางเมืองอุบลราชธานี สามารถเข้าชมโครงการได้ที่ กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุบลราชธานี คอนโดสวยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ คงคอนเซ็ปต์ ‘คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ โดย CP LAND