บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเครือฯ
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 37 ปี  ซึ่งให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งการดูแลใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า “มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดีมีมาตราฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เราได้พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอาคารในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นมาตรฐานการันตีถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และจะยังคงพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนสู่สังคมตามเจตนารมณ์ที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินอยู่ โดยมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาระบบภายในที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด และการพัฒนาสังคมโดยรอบพื้นที่โครงการพร้อมทั้งสังคมส่วนรวม เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจสืบไป

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ต้องขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำบริษัทฯ ก้าวไปสู่องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอาคารอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างโอกาสและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญเติบโตต่อไป

ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโด

ธุรกิจอาคารสำนักงาน

ธุรกิจโรงแรม

นิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจบริหารอาคาร

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจโรงแรม

ค้นหาโครงการคุณภาพจาก ซี.พี.แลนด์