บรรยากาศงาน Special Day โครงการ ดรีม นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 27-28 ..61 ที่ผ่านมา

บรรยากาศงาน Special Day โครงการ ดรีม นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 27-28 ..61 ที่ผ่านมา  พร้อมกิจกรรมพิเศษ อีกมายภายในงาน