คนมีบ้านควรรู้ ! "ประกันภัยบ้าน" มีอะไรบ้าง

ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้าง

ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้างมาดูกัน!

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนล้วนมีความเสี่ยงภัยได้เสมอ ดังนั้นเราควรจะทำประกันบ้านไว้ ซึ่งประกันตัวแรกที่มาจากผู้ขายนั่นคือ การประกันโครงสร้างอาคาร เช่น เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา เป็นต้น

ในส่วนของคอนโดจะมี กฏหมายอาคารชุดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบความเสียหายเนื่องจากการชำรุดของต้องโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งจะระบุไว้บนสัญญา นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

นอกเหนือจากประกันโครงสร้างแล้ว ประกันภัยพิบัติและประกันอัคคีภัยก็สำคัญเช่นกัน 

ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้าง

ประกันภัยพิบัติ

คุ้มครองครอบคลุมภัยพิบัติ 3 ประเภท คือ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งจะต้องตรงตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  1. คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง
  2. จำนวนค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่า 5 พันล้านบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยีมผู้เรียกร้อยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
  3. แผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
  4. ลมพายุมีความเร็วตั้งแต่ 120 กม./ชม. ขึ้นไป

ประกันภัยอัคคีภัย

คุ้มครองความเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดแก๊ส ดังนี้

  1. ภัยจากไฟไหม้
  2. ภัยจากฟ้าผ่า
  3. ภัยจากการระเบิกของแก๊ส
  4. ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนจากยานพาหนะของคนอื่น
  5. ภัยจากท่าอากาศยาน
  6. ภัยจากน้ำ เช่น ท่อประปาภายในรั่ว

ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกทำประกันเราควรศึกษาให้รอบคอบ เนื่องด้วยของจำนวนปีที่คุ้มครอง สิ่งของต่างๆ ที่คุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจเสียก่อน  

ราคาเริ่มต้น 1.70 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.50 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.09 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.10 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.30 ล้านบาท*

ค้นหาโครงการคุณภาพจาก ซี.พี.แลนด์